Jawor, dolnośląskie

Obiekt | 90 405 zł | 285,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworze Sławomir Kotylak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2019 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworze z siedzibą przy ul. Klasztorna 5, 59-400 , pokój 36, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Dworcowa , 59-400 Jawor, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 38/1, obszaru 679 m2, zabudowaną halą warsztatowo-garażową o łącznej powierzchni użytkowej - 285,20 m2. Obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii tradycyjnej w latach 1990 - kwalifikuje się do wykończenia.

Suma oszacowania wynosi 120 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 405,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 054,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział I we Wrocławiu 75 10205226 0000 6402 0483 2236.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Jaworze mieszczącym się pod adresem: ul. Klasztorna 5, 59-400 Jawor.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Karpacz, dolnośląskie

3 000 000 zł | 2 315,39 m2

  • cena: 3 000 000 zł
  • 1 296 za m2
Image things

Lubin, dolnośląskie

205 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 72,88 m2

  • cena: 205 000 zł
  • 2 813 za m2
Image things

Czarny Bór, dolnośląskie

26 333 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 40,55 m2 | Parter

  • cena: 26 333 zł
  • 649 za m2