Czarnków, wielkopolskie

Mieszkanie | 10 667 zł | Mieszkanie | 37,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Kancelaria Komornicza w Czarnkowie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 10:30w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, pokój 3, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego/ej przy 1/5,Hutka, 64-700 Czarnków, dla którego/j SĄD REJONOWY CZARNKÓW VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W CZARNKOWIE prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Suma oszacowania wynosi 16 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić Komornikowi rękojmię w wysokości j/w na konto komornika w BGŻ BNP Paribas S.A O/Czarnków nr 03 2030 0045 1110 0000 0144 1180 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Opis nieruchomości:
nieruchomość loakowa o powierzchni użytkowej 37,30m2, składający się z jednego pokoju, kuchni oraz łazienki+ pomieszczenie gospodarcze 12m2


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 09:15, po uprzednim skontaktowaniu się się z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z protokołem jej opisu i oszacowania znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Leszno, wielkopolskie

112 875 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 112 875 zł
  • 112 875 za m2
Image things

Lednogóra, wielkopolskie

23 000 zł | 23,20 m2

  • cena: 23 000 zł
  • 991 za m2
Image things

Piła, wielkopolskie

132 617 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 40,78 m2

  • cena: 132 617 zł
  • 3 252 za m2