Rokotów, mazowieckie

Mieszkanie | 69 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,80 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie


Jacek Jachowicz


Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6, Sochaczew, 96-500 Sochaczew


tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062


Sygnatura: Kmp 94/03


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, pokój wg wokan, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy 71/2,Rokotów, 96-513 Nowa Sucha, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Budynek wielorodzinny, położony na działce o powierzchni 3600m2. Do Sochaczewa jest około 1,5 km. W pobliżu brak sklepów, usług. B. o 2 kondyg. nadziemnych, podpiwniczony, miejscami ocieplony, bez tynków, wyp. w instal.: energet., wodno-kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną, pochodzący z lat 70-tych. Lokal o p.u. 52,80m2, poł. na parterze, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki. Do l. przynal. piwnica o p. 16,24m2. L. w stanie tech. niskim. Standard wyk. niski. L. 2-stronny z balkonem, wyłoż. płytkami lastriko. Instal. w l.: elektr., wod-kan., c.o. węglowe, kocioł w piwnicy. Ściany tynkowane, malowane emulsją, w kuchni, łazience ściany wykończone glazurą z ubytkami w łazience, na podłogach wykładzina PCV. Stolarka okienna PCV. Budynek jest położony na obszarze, gdzie brak MPZP. Wg studium n. jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


Suma oszacowania wynosi 92 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jacek JachowiczImage things

Rakówiec, Ochota

242 657 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 242 657 zł
  • 242 657 za m2
Image things

Modlin Nowy, mazowieckie

97 752 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,57 m2 | 1 piętro

  • cena: 97 752 zł
  • 1 728 za m2
Image things

Warszawa, Białołęka

956 000 zł | Dom | 126,90 m2

  • cena: 956 000 zł
  • 7 533 za m2