Wilkowice, wielkopolskie

Dom | 180 300 zł | Dom | 165,75 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lesznie


Łukasz Rajewski


Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 2A, Leszno, 64-100 Leszno


tel. 65 529 63 65 / fax. 65 529 63 65


Sygnatura: Km 943/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Łukasz Rajewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2019 o godz. 08:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Lesznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ,Wilkowice, 64-111 Lipno, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona we wsi Wilkowice. Składa się z jednej działki gruntu nr 210/11 o pow. 0,1308ha. Działka jest zabudowana i wchodzi w skład kompleksu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga dojazdowa - nieutwardzona, ulica dojazdowa wyposażona w sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa. Na działce prowadzone są prace budowlane - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, nie podpiwniczony. Układ funkcjonalny budynku: przedsionek, komunikacja, salon, kuchnia, spiżarnia, toaleta, 3 pokoje, pralnia, łazienka, garaż, kotłownia. Budynek wyposażony w instalacje: energetyczną oświetleniową i wtykową, kanalizacji sanitarnej, wodociągową, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody z pieca węglowego. Pow. zabudowy 192,80 m2, pow. użytkowa 165,75 m2.


Suma oszacowania wynosi 240 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 02 1090 1245 0000 0001 4031 6057.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lesznie mieszczącym się pod adresem: Dąbrowskiego 2, Leszno, 64-100 Leszno.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Łukasz RajewskiImage things

Łęgowo, wielkopolskie

784 307 zł | 1,00 m2

  • cena: 784 307 zł
  • 784 307 za m2
Image things

Piła, wielkopolskie

4 384 zł | 16,00 m2

  • cena: 4 384 zł
  • 274 za m2
Image things

Mosina, wielkopolskie

1 768 928 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 768 928 zł
  • 1 768 928 za m2