Kamień Pomorski, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 91 859 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 55,61 m2 | Parter

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim


Artur Masojć


Kancelaria Komornicza, Mieszka I 2, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski


tel. 913824469 / fax. 913829215


Sygnatura: Km 438/12


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Obrońców Warszawy 6A/1, 72-400 Kamień Pomorski, dla którego Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 55,61 m2 znajduje się na parterze i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki. Do lokalu przynależy piwnica oraz pomieszczenie gospodarcze w innym budynku o pow. 13,92 m2. Lokal nie jest zamieszkiwany.


Suma oszacowania wynosi 137 788,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 858,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 778,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58144011430000000003509915.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Artur MasojćHistoryczne ceny

  • cena: 1 100 000 zł
  • 1 100 000 za m2
  • cena: 62 000 zł
  • 539 za m2