Nowa Karczma, pomorskie

Dom | 318 750 zł | Dom | 138,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie


Jan Zarębski


Kancelaria Komornicza, ul.Szopińskiego 1/4, 83-400 Kościerzyna


tel. 58 686 84 06 / fax. 58 686 25 79


Sygnatura: KM 135/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kościerzynie z siedzibą przy Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: -, położonej przy Łąkowa 10, 83-404 Nowa Karczma, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa działka nr 131/29 zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Nowej Karczmy, w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 224, przy ulicy Łąkowej 10. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz działki niezabudowane, w części od strony północno-zachodniej przeznaczone pod zieleń ekologiczno-krajobrazową.
Działka nr 131/29 ma kształt wieloboku zbliżonego do trapezu, z bezpośrednim odstępem do drogi publicznej - ul. Łąkowej. Ulica Łąkowa stanowi drogę gruntową, częściowo utwardzoną, oświetloną, własność gminy Nowa Karczma. Teren działki z lekkim nachyleniem w kierunku zachodnim.
Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.
Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem, w zabudowie wolnostojącej, o konstrukcji murowanej. Do budynku dobudowano wiatę o konstrukcji drewnianej.
Działka w całości jest ogrodzona, w części płotem z elementów stalowych z bramą wjazdową i furtką, w części płotem z siatki stalowej.
Teren nieruchomości gruntowej, poza zabudową budynkiem mieszkalnym i wiatą, zagospodarowany i urządzony, w części trawa i zieleń ozdobna, dojścia utwardzone kostką betonową.
Budynek.
Nieruchomość zabudowana jest parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z użytkowym poddaszem, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 138,40 m2. Budynek przykryty jest dachem wielospadowym, z wbudowanym garażem jednostanostanowiskowym. Budynek wybudowany w 2008r., na podstawie powtarzalnego projektu architektoniczno - budowlanego piętrowego domu jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej „WIERZBA” - projekt w lustrzanym odbiciu Autorskiej Pracowni Projektowej HORYZONT we Wrocławiu, zaadaptowany do warunków miejscowych i decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielaniu pozwolenia na budowę z dnia 13.06.2005r. wydanej przez Starostę Kościerskiego.
Dane ogólne (na podstawie projektu)
Powierzchnia zabudowy z tarasem - 173,00 m2
Powierzchnia użytkowa budynku (bez garażu) - 138,40 m2
pow. garażu – 19,20 m2
Kubatura budynku - 530,00 m3
Program użytkowy budynku
Parter – hol, pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, dwie sypialnie, łazienka, wc, pomieszczenie gospodarcze z kotłownią olejową i garaż.
Poddasze – to pomieszczenia otwarte z antresolą (do wykończenia, bez wykonanych posadzek).

Suma oszacowania wynosi 425 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Kościerzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem PCC.

Pouczenie:
1. W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty.
2. Zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii W terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości.
LICYTACJA ODBĘDZIE SIĘ W SALI SĄDOWEJ NR 0.01.


Suma oszacowania wynosi 425 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jan ZarębskiImage things

Miastko, pomorskie

100 000 zł | Dom | 120,00 m2

  • cena: 100 000 zł
  • 833 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

95 000 zł | Mieszkanie | 37,42 m2 | Parter

  • cena: 95 000 zł
  • 2 539 za m2
Image things

Rumia, pomorskie

209 925 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 48,70 m2 | Parter

  • cena: 209 925 zł
  • 4 311 za m2