Pruszków, mazowieckie

Dom | 203 774 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie


Sebastian Dulko


Kancelaria Komornicza, ul. E. Orzeszkowej 55, 05-820 Piastów


tel. 22 753 57 00, 22 723 01 55 / fax. 22 753 57 00, 22 723 01 55


Sygnatura: Km 5295/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Kancelaria Komornicza w Piastowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 , odbędzie się druga licytacja:- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Przejazdowej 21 21A/-, 05-800 Pruszków, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 21 A, 05-800 Pruszków, dla której Sąd Rejonowy
Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X


Suma oszacowania wynosi 755 076,09 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 503 384,06 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 507,61 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.- ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Piotr Staszewski Elżbieta Staszewska, położonej przy 3 Maja 34B/-,Komorów, 05-806 Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział 1/4 części w nieruchomości położonej w miejscowości Komorów (gm. Michałowice) przy ul. 3 Maja 34B, 05-806 Komorów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X


Suma oszacowania wynosi 305 661,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 203 774,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 566,10 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:20 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O/ Piastów 31 12406407 1111 0000 5098 3483.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Sebastian DulkoImage things

Płock, mazowieckie

1 497 000 zł | 953,69 m2

  • cena: 1 497 000 zł
  • 1 570 za m2
Image things

Mała Wieś, mazowieckie

1 200 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 200 000 zł
  • 1 200 000 za m2
Image things

Nadarzyn, mazowieckie

400 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 400 000 zł
  • 400 000 za m2