Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 47 025 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,70 m2 | 1 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim


Paweł Chojnacki


Kancelaria Komornicza, ul. Witolda Reinera 6, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pomorskie


tel. (94) 342 70 26 / fax. (94) 342 70 26


Sygnatura: Km 769/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Paweł Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2019 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy 11 Pułku Piechoty 50/4, 78-500 Drawsko Pomorskie, dla którego Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 62 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 025,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 74 10202821 0000 1902 0087 2515.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
28.05.2019 - 11.06.2019 09:00 - 16:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim mieszczącym się pod adresem: Jasna 3, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pomorskie.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Paweł Chojnacki  • cena: 62 000 zł
  • 539 za m2
Image things

Dziwnów, zachodniopomorskie

942 000 zł | 304,05 m2

  • cena: 942 000 zł
  • 3 098 za m2
Image things

Białogard, zachodniopomorskie

175 591 zł | 113,20 m2

  • cena: 175 591 zł
  • 1 551 za m2