Warszawa, Żoliborz

Mieszkanie | 667 275 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 105,80 m2 | 4 piętro

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza


Marcin Jachowicz


Kancelaria Komornicza, Mysłowicka 14, Warszawa, 01-612 Warszawa


tel. 224401519 / fax. 224401519


Sygnatura: Km 933/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 1138, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ., położonego przy ul. Przasnyska 4/57, 01-756 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest: lokal mieszkalny nr 57 wraz z udziałem w wysokości 10580/4402402 w nieruchomości wspólnej, położony: 01-756 Warszawa, ul.Przasnyska 4. Lokal mieszkalny składający się z salonu z jadalnią, 2 pokoi, hallu, kuchni, łazienki, wc, o łącznej powierzchni użytkowej 105,80m2, usytuowany jest na III piętrze. Lokal mieszkalny posiada balkon. Instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, RTV, domofonowa. Funkcja lokalu: mieszkaniowa. Stan lokalu: deweloperski.


Suma oszacowania wynosi 889 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 667 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank S.A. 71 11402017 0000 4002 0986 2139.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin JachowiczHistoryczne ceny

Image things

Warszawa, Wilanów

45 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 45 750 zł
  • 45 750 za m2
Image things

Warszawa, Wola

274 655 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,14 m2 | 4 piętro

  • cena: 274 655 zł
  • 7 395 za m2
Image things

Warszawa, Śródmieście

238 000 zł | 22,02 m2

  • cena: 238 000 zł
  • 10 808 za m2