Mogowo, Śródmieście

Dom | 84 750 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku


Patryk Śmiarowski


Kancelaria Komornicza, Romualda Traugutta 10, Pułtusk, 06-100 Pułtusk


tel. (23) 692 00 13 / fax. (23) 692 00 13


Sygnatura: Km 457/12


www.komornik-pultusk.pl


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Patryk Śmiarowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku z siedzibą przy Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Długa 31,Mogowo, 05-191 Nasielsk, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X..


Suma oszacowania wynosi 113 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Patryk ŚmiarowskiImage things

Piaseczno, mazowieckie

18 000 zł | 15,60 m2

  • cena: 18 000 zł
  • 1 154 za m2
Image things

Józefosław, mazowieckie

351 000 zł | Dom | 91,00 m2

  • cena: 351 000 zł
  • 3 857 za m2
Image things

Warszawa, Mokotów

529 050 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,40 m2 | 3 piętro

  • cena: 529 050 zł
  • 9 217 za m2