Sanok, Podkarpackie

Dom | 1 570 996 zł | 443,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sanoku


Marzena Radziuk


Kancelaria Komornicza, Cerkiewna 7, Sanok, 38-500 Sanok


tel. 134636821 / fax. 134631467


Sygnatura: KM 756/10


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 108, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej:  Jagiellońska 26/., 38-500 Sanok, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00047756/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na obrzeżach osiedla atrakcyjnych nowych domów jednorodzinnych położonych w rejonie ul. Chrobrego. Składa się z działek nr 259/4 i nr 259/3 o łącznej pow. 0,6431 ha. Zabudowana działka nr 259/4 o pow. 0,3581 ha, ma kształt regularny zbliżony do równoległoboku. Na działce znajdują się zabudowania w postaci budynku mieszkalnego zlokalizowanego w jej frontowej części oraz budynku garażowego z poddaszem użytkowym oraz liczne naniesienia i nasadzenia. Cały teren jest ogrodzony masywnym murem z piaskowca z wbudowanym oświetleniem, wyposażonym w stalowe kute zdobienia. Na działce znajdują się liczne nasadzenia
krzewów i drzew o funkcji ozdobnej o atrakcyjnych formach i często egzotycznym pochodzeniu. Budynek mieszkalny zbudowany na planie litery "T" z wieżyczką widokową w formie baszty, parterowy, w całości podpiwniczony z poddaszem użytkowym oraz strychem zaadoptowanym na pomieszczenia mieszkalne. Pow. zabudowy: 221,76 m2, pow. użytkowa 443,00 m2, kubatura: 1806,00 m3, rok budowy: 1996. Budynek garażowy jest parterowy z poddaszem użytkowym, przykryty dachem dwuspadowym z dwiema lukarnami. Pow. zabudowy 86,00 m2, pow.użytkowa 146,20 m2, kubatura 390,00 m3, rok budowy: 2007. Pozostałe elementy infrastruktury
działki: 1. ogrodzenie kamienne o dł. 222 m, murowane z piaskowca, na fundamencie betonowym, wyposażone w dwie kute bramy, furtkę, jedną bramę drewnianą, oświetlenie oraz wideofon. Stopień zużycia technicznego 30 %. 2. mur oporowy murowany z piaskowca o dł. 75 m, na fundamencie betonowym. Stopień zużycia technicznego 30 %. 3. plac utwardzony piaskowcem o pow. 144 m2 przy budynku mieszkalnym o nawierzchni z łomu piaskowcowego, na podbudowie z warstwy betonowej, klińca i podsypki piaskowej, rok budowy 1996. Stopień zużycia technicznego 45 %. 4. dojazd do garażu utwardzony piaskowcem o pow. 180 m2, stanowiący dojazd do budynku garażowego, o nawierzchni z łomu piaskowcowego, na podbudowie z warstwy betonowej, klińca i
podsypki piaskowej, rok budowy 1996. Stopień zużycia technicznego 45 %. 5. plac przed garażem utwardzony kostką brukową o pow. 180 m2 o nawierzchni z kostki brukowej, na podbudowie z warstwy betonowej, klińca i podsypki piaskowej, rok budowy 2007. Stopień zużycia technicznego 25 %. 6. studnia głębinowa o głębokości 32 m. Stopień zużycia technicznego 50 %. 7. altanka ogrodowa: obiekt drewniany - drewniane słupki osadzone na betonowych stopach, ścianki drewniane ażurowe, konstrukcja dachu drewniana ośmiopołaciowa, deskowanie pełne, pokrycie dachowe z dachówki bitumicznej, całość na podmurówce z piaskowca, posadzka kamienna, rok budowy 2007. Stopień zużycia technicznego 50 %. 8.o świetlenie terenu: pięć lamp stojących o konstrukcji stalowej na fundamencie betonowym. Stopień zużycia technicznego 25 %. 9. fontanna ze zbiornikiem wodnym o średnicy 5 m murowana z piaskowca, z pompą i zamkniętym obiegiem wody, rok budowy 1996. Stopień zużycia technicznego 30 %. 10. kaskada kamienna murowana z piaskowca o pow. zabudowy 1,80 m2, rok budowy 1996. Stopień zużycia technicznego 30 %. 11. oczko wodne z wyspą - zbiornik wodny murowany z piaskowca z wyspą z kamienia o pow. zabudowy 80 m2, rok budowy 1996. Stopień zużycia technicznego 30 %. 12. grill murowany z piaskowca o pow. zabudowy 0,90 m2, rok budowy 1996. Stopień zużycia technicznego 30 %. Niezabudowana działka nr 259/3 o pow. 0,2850 ha ma kształt regularny zbliżony do trapezu. Teren jest ukształtowany ze spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Działka z trzech stron jest ogrodzona drewnianym płotem na stalowych słupkach i betonowej podmurówce. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej dojazd odbywa się przez działkę 259/4. Na części działki znajduje się zadrzewienie - głównie brzozy, sosny i świerk o funkcji rekreacyjnej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią: od południa i częściowo południowego zachodu działki zabudowane, z pozostałych stron działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz oznaczone jako tereny zieleni.


Suma oszacowania wynosi 2 356 494,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 570 996,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 235 649,40 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Marzena RadziukImage things

Mielec , Cyranka

191 681 zł | 89,60 m2

  • cena: 191 681 zł
  • 2 139 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

275 040 zł | 35,60 m2 | 4 piętro

  • cena: 275 040 zł
  • 7 726 za m2
Image things

Łańcut , Podkarpackie

205 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 205 000 zł
  • 205 000 za m2