Radom, Idalin

Dom | 142 500 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Radomiu


Katarzyna Siekańska


Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3, Radom, 26-600 Radom


tel. 48-386-92-92 / fax. 48-386-92-92


Sygnatura: Km 647/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Katarzyna Siekańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-610 Radom, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Biała 121, 26-600 Radom, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 190 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Radomiu 02 1240 5703 1111 0010 5696 9936.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu mieszczącym się pod adresem: Warszawska 1, Radom, 26-610 Radom.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Katarzyna SiekańskaImage things

Radom, Michałów

207 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,73 m2 | 2 piętro

  • cena: 207 000 zł
  • 3 248 za m2
Image things

Radom, Osiedle XV-lecia

93 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,17 m2 | 1 piętro

  • cena: 93 750 zł
  • 2 666 za m2
Image things

Radom, Osiedle Akademickie

181 000 zł | Mieszkanie | 50,81 m2

  • cena: 181 000 zł
  • 3 562 za m2