Wolica Kozia, wielkopolskie

Dom | 1 754 400 zł | Dom | 288,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy w upadłości sprzeda z wolnej ręki:
1. nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. uż. 288,90 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym, położoną w Wolicy Koziej 8a (Klęka), gmina Nowe Miasto Nad Wartą, KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, cena wywoławcza 489.300 zł;
2. nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 3,1759 ha, położone w Radoszkowie Drugim, gmina Książ Wielkopolski, zabudowane kompleksem budynków magazynowych, KW nr XXXX/XXXXXXXX/X (działki nr 36, 37 i 41), XXXX/XXXXXXXX/X (działki nr 39/5 i 39/7), cena wywoławcza 1.754.400 zł.
Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, której dotyczy oferta, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: w upadłości, Bank Pekao S.A. 46 1240 3813 1111 0010 7424 8437 i złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 14.06.2019 r. (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Leszczyńska, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.) do godziny 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "przetarg nieruchomość XI GUp 110/17" oraz wskazaniem numeru księgi wieczystej dla nieruchomości, której dotyczy oferta.
Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Cena musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91 46 46 246 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 bądź poprzez email: [email protected]

Image things

Kalisz, wielkopolskie

134 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 134 000 zł
  • 134 000 za m2
Image things

Dębno Królewskie, wielkopolskie

140 000 zł | 391,01 m2

  • cena: 140 000 zł
  • 358 za m2
Image things

Kaleń Mała, wielkopolskie

458 100 zł | 1 265,96 m2

  • cena: 458 100 zł
  • 362 za m2