Krajenka, Wielkopolskie

Obiekt | 840 000 zł | 630,67 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 840 000 zł
 • Miasto: Krajenka
 • Powierzchnia: 630,67 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 332 zł
 • Ulica: Władysława Jagiełły 9
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 84 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32183X75372589
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-10 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA
ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, położona w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły - Obr. 84, oznaczona numerem geodezyjnym 504 o powierzchni 1219 m?, stanowiąca własność Gminy i Miasta Krajenka, uregulowana w księdze wieczystej KW PO1Z/00019444/1.
Opis nieruchomości:
- położona w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły 9,
- zabudowana 2 budynkami administracyjno-użytkowymi o funkcji administracyjnej i budynkiem gospodarczym,
Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krajenka, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27.11.2009 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowanych.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął dnia 18.04.2019 r.
Cena wywoławcza - 840.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)
Wadium: 84.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17 (pokój nr 19 piętro I).
Pełna treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, ul. Szkolna 17 oraz opublikowana jest na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, ul. Szkolna 17 (pokój nr 19 piętro I) lub telefonicznie pod nr 672639204 wew. 10.

Image things

Lamki , Wielkopolskie

503 333 zł | 1,00 m2

 • cena: 503 333 zł
 • 503 333 za m2
Image things

Poznań , Stare Miasto

21 894 zł | 26,30 m2

 • cena: 21 894 zł
 • 832 za m2
Image things

Witaszyce , Wielkopolskie

28 000 zł | 27,40 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 022 za m2