Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Garaż | 22 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk
z siedzibą w Bydgoszczy - w upadłości likwidacyjnej
sprzeda z wolnej ręki
nr 23 oraz za cenę wywołania wynoszącą 22.000 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych ) dla każdego miejsca postojowego o nr 1,6, i 24 położonego przy ul. Kaszubskiej 17 w Bydgoszczy w budynki wielokondygnacyjnym

.
Zainteresowani oferenci zobowiązani są do złożenia pisemnych ofert na zakup nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskami "Oferta Nr 1 Budopol - Lokal użytkowy ul. Kaszubska" lub "Oferta Nr 2 Budopol - Miejsce postojowe nr ...." w Kancelarii Radcy Prawnego Jerzego Nadarzewskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 51/6 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia oraz wpłacenia wadium, do każdego oddzielnie przedmiotu sprzedaży, w wysokości po 10% cen wywołania w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na rachunek bankowy P. B.- U. BUDOPOL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy - upadłości likwidacyjnej nr 76 1440 1215 0000 0000 1746 0129. Ze stanem technicznym i prawnym przedmiotów sprzedaży opisanym w przygotowanych w operatach szacunkowych i regulaminem można zapoznać się w Sądzie Rejonowym XV Wydział Gospodarczy przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy (Sygn. akt XV GUp 5/13) oraz w siedzibie syndyka przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy. Tel: 727 680 298, 606 886 796.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty jak również prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  • cena: 17 900 zł
  • 17 900 za m2
  • cena: 22 000 zł
  • 22 000 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

180 750 zł | 3 pokoje | 94,43 m2

  • cena: 180 750 zł
  • 1 914 za m2