Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Lokal użytkowy | 163 000 zł | 81,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk
z siedzibą w Bydgoszczy - w upadłości likwidacyjnej
sprzeda z wolnej ręki
Prawo odrębnej własności do lokalu użytkowego Nr 1 przy ul. Kaszubskiej 8 w Bydgoszczy o powierzchni 81,09 m2, oznaczonego KW Nr BY1B/00178605/6, gdzie właścicielowi lokalu przysługuje 8109/125076 części we współwłasności - wszelkich części budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie własności do działki Nr 115 oznaczonego KW Nr BY1B/00009272/7, za cenę wywoławczą wynoszącą 163.000 zł. (sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

.
Zainteresowani oferenci zobowiązani są do złożenia pisemnych ofert na zakup nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskami "Oferta Nr 1 Budopol - Lokal użytkowy ul. Kaszubska" lub "Oferta Nr 2 Budopol - Miejsce postojowe nr ...." w Kancelarii Radcy Prawnego Jerzego Nadarzewskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 51/6 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia oraz wpłacenia wadium, do każdego oddzielnie przedmiotu sprzedaży, w wysokości po 10% cen wywołania w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na rachunek bankowy P. B.- U. BUDOPOL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy - upadłości likwidacyjnej nr 76 1440 1215 0000 0000 1746 0129. Ze stanem technicznym i prawnym przedmiotów sprzedaży opisanym w przygotowanych w operatach szacunkowych i regulaminem można zapoznać się w Sądzie Rejonowym XV Wydział Gospodarczy przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy (Sygn. akt XV GUp 5/13) oraz w siedzibie syndyka przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy. Tel: 727 680 298, 606 886 796.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty jak również prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

111 333 zł | 2 pokoje | 66,81 m2

  • cena: 111 333 zł
  • 1 666 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

114 825 zł | 2 pokoje | 37,90 m2 | 10 piętro

  • cena: 114 825 zł
  • 3 030 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

2 194 500 zł | 1 150,70 m2

  • cena: 2 194 500 zł
  • 1 907 za m2