Wałbrzych, dolnośląskie

Obiekt | 194 000 zł | 1 149,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 194 000 zł
 • Miasto: Wałbrzych
 • Powierzchnia: 1 149,00 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 169 zł
 • Ulica: Gen. Władysława Andersa 181
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 19 400 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32179X75363221
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-13 - Co to znaczy?

Opis

Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64 a, 50-020 Wrocław, ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Przedmiotem sprzedaży jest:
Prawo własności budynku o pow. użytkowej 1 149 m2, położonego w Wałbrzychu przy ul. gen. Władysława Andersa 181 oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 0,1661 ha, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 95/1, 95/2, 95/3, AM-2, Obręb 0014, Biały Kamień nr 14, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza 194 000,00 zł.

Wadium w wysokości 19 400,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 r. na konto Dolnośląskiego Centrum Filmowego nr 77 1050 1575 100 0005 0269 7949 w ING Bank Śląski SA O/Wrocław. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) odbędzie się w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64a, p.320 w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 10:00
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu (przelewem na konto).
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1. Żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
2. Osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub z jej winy podpisanie umowy było
niemożliwe.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich opłat dotyczących transakcji kupna.
Informacji o przetargu udziela p. Czesław Głuszek w dni robocze tel. (71) 79 370 91. Nieruchomość można oglądać w miejscu jej lokalizacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą jw.
Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

33 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 29,96 m2 | Parter

 • cena: 33 000 zł
 • 1 101 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

30 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,55 m2 | 1 piętro

 • cena: 30 000 zł
 • 951 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

37 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 38,56 m2 | 1 piętro

 • cena: 37 000 zł
 • 960 za m2