Warszawa, Targówek

Mieszkanie | 270 400 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,30 m2 | 5 piętro

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 270 400 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 46,30 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 5 840 zł
 • Ulica: Kondratowicza 4a
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 5
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32177X75358537
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-28 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno"
03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 11
Ogłasza się przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali lub przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali wolnych w sensie prawnym i fizycznym wyszczególnionych poniżej:


Kondratowicza 4a m 26 2 pok. 46,30 V 270 400,00 20 000,00

Szczegółowe warunki przetargu i oglądania lokali określone są w specyfikacji, do nabycia dla Członków Spółdzielni w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Krasnobrodzka 11, pokój nr 2 w godz. 12.00 -17.30 poniedziałki i czwartki, oraz 8.30 -12.00 wtorki i piątki nr tel. (22) 510 05 11, lub dla osób niebędących Członkami Spółdzielni po wpłaceniu kwoty 25,00 zł na konto Spółdzielni numer: 51 1020 1042 0000 8202 0010 6849.
Oferty należy składać do dnia 28.05.2019 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty członków S.M. "Bródno" o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych.
W przypadku braku ofert spełniających powyższe kryteria zostanie przeprowadzona licytacja, w której uczestniczyć mogą wszyscy oferenci.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Mokotów

3 000 000 zł | 377,26 m2

 • cena: 3 000 000 zł
 • 7 952 za m2
Image things

Warszawa, Śródmieście

1 150 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 92,65 m2 | 2 piętro

 • cena: 1 150 000 zł
 • 12 412 za m2
Image things

Warszawa, Żoliborz

2 750 000 zł | 443,10 m2

 • cena: 2 750 000 zł
 • 6 206 za m2