Gdynia, Mały Kack

Obiekt | 2 223 500 zł | 1 076,24 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 2 223 500 zł
 • Miasto: Gdynia
 • Powierzchnia: 1 076,24 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 2 066 zł
 • Ulica: Stryjska 24
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 222 350 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32173X75349169
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-10 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości
Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Gdyni
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

II. nieruchomość zlokalizowana w Gdyni, w ramach której sprzedaży podlegają:


prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działkę 919 o powierzchni 0.12.87 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.076,24 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X - za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 2.223.500,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;WARUNKI PRZETARGU
1. Oferty należy składać do dnia 10 czerwca 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty.
2. Należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. 3 Regulaminu Przetargu najpóźniej w dniu 10.06.2019 r., pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 14 czerwca 2019 roku o godzinie 10.15 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65.
4. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 601 457 294 lub pod adresem e-mail:
[email protected] od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Image things

Gdynia, pomorskie

215 475 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 56,80 m2 | 4 piętro

 • cena: 215 475 zł
 • 3 794 za m2
Image things

Gdynia, Mały Kack

480 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 480 000 zł
 • 480 000 za m2
Image things

Gdynia, Śródmieście

265 500 zł | Mieszkanie | 47,21 m2 | 4 piętro

 • cena: 265 500 zł
 • 5 624 za m2