Gdynia, Mały Kack

Obiekt | 7 276 500 zł | 1 927,05 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 7 276 500 zł
 • Miasto: Gdynia
 • Powierzchnia: 1 927,05 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 3 776 zł
 • Ulica: Stryjska 24
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 727 650 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32172X75346827
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-10 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości
Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Gdyni
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

II. nieruchomość zlokalizowana w Gdyni, w ramach której sprzedaży podlegają:


1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działki 914, 932, 917, 924, 918 oraz 916 o łącznej powierzchni 0.50.75 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku usług motoryzacyjnych, portierni oraz budynku biurowo-magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 1.927,05 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X - za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 7.276.500,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;WARUNKI PRZETARGU
1. Oferty należy składać do dnia 10 czerwca 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty.
2. Należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. 3 Regulaminu Przetargu najpóźniej w dniu 10.06.2019 r., pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 14 czerwca 2019 roku o godzinie 10.15 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65.
4. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 601 457 294 lub pod adresem e-mail:
[email protected] od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
33910784

Image things

Gdynia, pomorskie

1 086 739 zł | 319,60 m2

 • cena: 1 086 739 zł
 • 3 400 za m2
Image things

Gdynia, Śródmieście

265 500 zł | Mieszkanie | 47,21 m2 | 4 piętro

 • cena: 265 500 zł
 • 5 624 za m2
Image things

Gdynia, Karwiny

273 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,30 m2 | 4 piętro

 • cena: 273 750 zł
 • 4 616 za m2