Błażek, Lubelskie

Obiekt | 26 961 zł | 93,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 26 961 zł
 • Miasto: Błażek
 • Powierzchnia: 93,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 290 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 2 696 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32167X75335117
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-28 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie Lubelskim prowadzącego działalność gospodarczą sprzeda z wolnej ręki
w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty za cenę nie niższą od ceny, na którą zgodę wydał Sędzia-komisarz nieruchomości upadłego,

Nieruchomość położoną w m. Błażek składającą się z działki ew. nr 715/1 o powierzchni 0.0542 ha, zabudowaną murowanym budynkiem o powierzchni zabudowy 93m2

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją: "oferta na zakup nieruchomości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie Lubelskim"
należy składać do dnia 28 maja 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Syndyka masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie Lubelskim tj. ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin.
Bliższe informacje na temat oferowanego przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 886 523 359.
Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata na konto masy upadłości przed złożeniem oferty kaucji w wysokości 10% minimalnej ceny netto, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy. Z zastrzeżeniem wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży oraz poniesienia kosztów notarialnych.
Wpłaty należy dokonać na rachunek numer:
19 8025 0007 0710 5816 2000 0010
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Image things

Parczew , Lubelskie

1 007 000 zł | 1 193,40 m2

 • cena: 1 007 000 zł
 • 844 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

96 750 zł | Kawalerka | 42,70 m2 | 4 piętro

 • cena: 96 750 zł
 • 2 266 za m2
Image things

Częstoborowice , Lubelskie

40 733 zł | 64,00 m2

 • cena: 40 733 zł
 • 636 za m2