Krzemień Pierwszy, Lubelskie

Obiekt | 20 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie Lubelskim prowadzącego działalność gospodarczą sprzeda z wolnej ręki
w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty za cenę nie niższą od ceny, na którą zgodę wydał Sędzia-komisarz nieruchomości upadłego,

1 Nieruchomość położoną w m. Krzemień Pierwszy, składającą się z działek ew. nr 1194 i 1196 o łącznej powierzchni 0,1500 ha, zabudowaną murowanym budynkiem o powierzchni zabudowy 93m2
20 750,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją: "oferta na zakup nieruchomości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie Lubelskim"
należy składać do dnia 28 maja 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Syndyka masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie Lubelskim tj. ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin.
Bliższe informacje na temat oferowanego przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 886 523 359.
Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata na konto masy upadłości przed złożeniem oferty kaucji w wysokości 10% minimalnej ceny netto, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy. Z zastrzeżeniem wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży oraz poniesienia kosztów notarialnych.
Wpłaty należy dokonać na rachunek numer:
19 8025 0007 0710 5816 2000 0010
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

515 849 zł | 1,00 m2

  • cena: 515 849 zł
  • 515 849 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

6 033 660 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 033 660 zł
  • 6 033 660 za m2
Image things

Łęczna , Lubelskie

116 850 zł | 2 pokoje | 49,00 m2 | 6 piętro

  • cena: 116 850 zł
  • 2 385 za m2