Siedliszcze, Lubelskie

Obiekt | 300 000 zł | 1 375,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 300 000 zł
 • Miasto: Siedliszcze
 • Powierzchnia: 1 375,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 218 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32165X75330433
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-28 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:


hali stalowej , produkcyjno - magazynowa o pow. użytkowej 1375 m2 posadowiona na działce gruntu Nr 1789 o powierzchni 8075 m2 stanowiącej prawo wieczystego użytkowania do dnia 28 grudnia 2094 r., położonej we wsi Siedliszcze. - nr KW LU1C/00073656/7 za cenę nie niższą niż 300 000,00 zł

Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4 , umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie , z adnotacją którego punku majątku dotyczą :
"Oferta przetargowa na zakup .......... Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości
- NIE OTWIERAĆ"
pod adresem Biuro Syndyka Ul. Metalurgiczna 9 B, 20-234 Lublin, w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. roku godzina 13.30 (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 798 791 056 lub 691 300 688 lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8:00 - 14.00."

Image things

Lublin , Lubelskie

241 500 zł | 72,45 m2 | Parter

 • cena: 241 500 zł
 • 3 333 za m2
Image things

Włodawa , Lubelskie

1 085 509 zł | 684,00 m2

 • cena: 1 085 509 zł
 • 1 587 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

127 500 zł | 238,17 m2

 • cena: 127 500 zł
 • 535 za m2