Wola Niemiecka, Lubelskie

Obiekt | 3 500 000 zł | 3 573,97 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:


2. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 795/3 o powierzchni 0,73 ha położonej w Woli Niemieckiej , gmina Niemce, wraz z zabudową o charakterze produkcyjno - magazynowym z zapleczem socjalno - biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 3.573,97 m2. - nr KW LU1I/00063629/2 za cenę nie niższą niż 3 500 000,00 zł.

Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4 , umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie , z adnotacją którego punku majątku dotyczą :
"Oferta przetargowa na zakup .......... Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości
- NIE OTWIERAĆ"
pod adresem Biuro Syndyka Ul. Metalurgiczna 9 B, 20-234 Lublin, w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. roku godzina 13.30 (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 798 791 056 lub 691 300 688 lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8:00 - 14.00."

Image things

Wola Niemiecka , Lubelskie

2 625 000 zł | 3 573,97 m2

  • cena: 2 625 000 zł
  • 734 za m2