Lubieniec, Lubelskie

Obiekt | 675 000 zł | 861,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 675 000 zł
 • Miasto: Lubieniec
 • Powierzchnia: 861,70 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 783 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32162X75323407
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-28 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:


1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 194, o łącznej powierzchni 2,77 ha położonej w miejscowości Lubieniec, gmina Mełgiew zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni 861,70 m2, w tym budynki o charakterze produkcyjno - magazynowym z segmentowym układem chłodni, budynek gospodarczy oraz budynek o charakterze socjalno - biurowym, posadowione na części budowlanej o powierzchni 5000 m2. - nr KW LU1I/00017419/0 za cenę nie niższą niż 675 000,00 zł netto.

Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4 , umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie , z adnotacją którego punku majątku dotyczą :
"Oferta przetargowa na zakup .......... Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości
- NIE OTWIERAĆ"
pod adresem Biuro Syndyka Ul. Metalurgiczna 9 B, 20-234 Lublin, w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. roku godzina 13.30 (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 798 791 056 lub 691 300 688 lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8:00 - 14.00."

Image things

Terespol , Lubelskie

54 820 zł | 1,00 m2

 • cena: 54 820 zł
 • 54 820 za m2
Image things

Świdnik , Lubelskie

112 500 zł | 2 pokoje | 41,72 m2 | 4 piętro

 • cena: 112 500 zł
 • 2 697 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

226 500 zł | 3 pokoje | 61,10 m2

 • cena: 226 500 zł
 • 3 707 za m2