Ostrów, Wielkopolskie

Dom | 302 857 zł | 144,97 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 302 857 zł
 • Miasto: Ostrów
 • Powierzchnia: 144,97 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 2 089 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 30 286 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 32155X75307013
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-01 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:
nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą PR1P/00042811/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych, stanowiącą prawo własności działki nr 401/6 o pow. 0,1500 ha zaewidencjonowanej w części o powierzchni 0,10 ha jako B- tereny mieszkaniowe i w części o powierzchni 0,05 ha jako Rllla- grunty orne, zabudowanej wolnostojącym murowanym niepodpiwniczonym jednopiętrowym z przyziemiem użytkowym i strychem gospodarczym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 144,97 m2oraz wolnostojącym murowanym parterowym niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 56,10 m2, położonej w miejscowości Ostrów, gmina Przemyśl, powiat przemyski, województwo podkarpackie
Cena oszacowania: 302.857,00 zł (trzysta dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedemzłotych).
Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę.
Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "przetarg Łuniewska" i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres:Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt: V GUp 347/17.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % wartości ceny oszacowania na konto syndyka 63 1240 2568 1111 0010 7769 4325 w Banku PEKAO S.A.. W treści należy podać słowa" przetarg wadium" i sygnaturę akt: V GUp 347/17.
Do skutecznego wyboru oferty wymagane jest jej zatwierdzenie przez Sędziego-Komisarza.
Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego-Komisarza.
Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna - sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości.
Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje tel.: 502357607; e-mail: [email protected]

Image things

Kraszewice , Wielkopolskie

245 850 zł | 1,00 m2

 • cena: 245 850 zł
 • 245 850 za m2
Image things

Poznań , Stare Miasto

16 359 zł | 14,50 m2

 • cena: 16 359 zł
 • 1 128 za m2
Image things

Poznań , Stare Miasto

19 065 zł | 14,00 m2

 • cena: 19 065 zł
 • 1 362 za m2