Podgórzyn, dolnośląskie

Obiekt | 2 000 000 zł | 1 566,94 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 2 000 000 zł
 • Miasto: Podgórzyn
 • Powierzchnia: 1 566,94 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 276 zł
 • Ulica: Żołnierska 113
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 200 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32151X75297645
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-11 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY PODGÓRZYN
powiat jeleniogórski, dolnośląskie
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 10, 11, 12, 473/15, 462/7, 5/6 i 5/5 obręb 0005 Podgórzyn AM2 o łącznej powierzchni 0,2700 ha, ujawnione w księgach wieczystych: działki nr 10, 11 i 12 - XXXX/XXXXXXXX/X, działki nr 473/15 i 462/7 - XXXX/XXXXXXXX/X, działki nr 5/6 i 5/5 - XXXX/XXXXXXXX/X. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 1566,94 m2.
W aktualnym opracowaniu planistycznym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
Nieruchomość położona w Podgórzynie przy ulicy Żołnierskiej 113. Działka posiada pełnie uzbrojenie terenu.
Cena wywoławcza: 2.000.000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Wadium w pieniądzu w wysokości 200.000,00 zł winno wpłynąć na konto depozytowe Gminy Podgórzyn Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Jeleniej Górze Nr 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej do dnia 11 lipca 2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska 14 parter sala nr 1.
Ogłoszenie wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.podgorzyn.pl. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 12 II piętro urzędu lub telefonicznie 75/75-48-116 oraz na stronie internetowej www.podgorzyn.bip.net.pl

Image things

Podgórzyn, dolnośląskie

900 000 zł | 1 566,94 m2

 • cena: 900 000 zł
 • 574 za m2