Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie

Obiekt | 341 333 zł | 956,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16/2, tel.: 52 345 55 22 ogłasza, że: w dniu 5.06.2019 r. o godz. 11.30 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. działki nr 740/43 o powierzchni 0,6249 ha, zabudowanej budynkami: magazynowym (nr ewid. 3465), magazynowo-warsztatowym (nr ewid. 3466), węzła cieplnego (nr ewid. 3468), magazynowym (nr ewid. 3463), magazynowym (nr ewid. 3462) i warsztatowym (nr ewid. 3464).
Budynek oznaczony w wypisie z rejestru budynków oraz na mapie ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 3467 nie istnieje.
Łączna powierzchnia użytkowa budynków zlokalizowanych na nieruchomości wynosi: 956,5 m2.
Dojazd do nieruchomości: drogą o nawierzchni asfaltowej - ul. Garbary, następnie przez utwardzone tereny innych nieruchomości, tj. przez działki nr: 748/3, 740/21, 740/26.
Dostęp do drogi publicznej: pośredni - do ul. Garbaty, przez teren innych nieruchomości, tj. przez działki nr: 748/3, 740/21, 740/26; według oświadczenia użytkownika wieczystego i właściciela nieruchomości budynkowych stan prawny dostępu nieruchomości do drogi publicznej nie jest uregulowany.
Nieruchomość położona jest w Solcu Kujawskim przy ul. Powstańców (ul. Garbary 2s) i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym jest Ryszard Elszyn (do dnia 5.12.2089 r.).
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Suma oszacowania wynosi 512 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 341 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 200,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP SA I o. Centrum w Bydgoszczy 83 1020 1462 0000 7002 0184 3796, na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.
Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 167/2005, poz.1398.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

Image things

Łasin, kujawsko-pomorskie

120 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 65,10 m2 | Parter

  • cena: 120 000 zł
  • 1 843 za m2
Image things

Stawki, kujawsko-pomorskie

192 300 zł | Dom | 106,38 m2

  • cena: 192 300 zł
  • 1 808 za m2
  • cena: 1 424 560 zł
  • 1 424 560 za m2