Zakroczym, Mazowieckie

Mieszkanie | 492 575 zł | 273,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Trębki Nowe 17, 05-170 Zakroczym, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/00072738/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą: działka gruntu nr ew. 3/4 o obszarze 0,30 ha zbudowana murowanym parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 81 m2 położona we wsi Trębki Nowe 17 oraz działka o nr ew. 3/5 o powierzchni 0,30 ha zabudowana murowanym budynkiem jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym z przylegającymi dowoma garażami o powierzchni zabudowy 186 m2 i pow. użytkowej 273,92 m2 położonej we wsi Trębki Nowe z obrębu 0014 Trębki Nowe.

Suma oszacowania wynosi 738 862,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 492 574,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 886,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 90 12403480 1111 0010 0930 4966.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Łosice , Mazowieckie

105 152 zł | 58,00 m2

  • cena: 105 152 zł
  • 1 813 za m2
Image things

Wołomin , Mazowieckie

129 750 zł | 2 pokoje | 46,90 m2 | 4 piętro

  • cena: 129 750 zł
  • 2 767 za m2
Image things

Nowe Miasto , Mazowieckie

1 618 725 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 618 725 zł
  • 1 618 725 za m2