Lewin Brzeski, Opolskie

Mieszkanie | 61 350 zł | 2 pokoje | 38,03 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-06-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31
w sali nr 58, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
-lokalu mieszkalnego nr 8 położonego na II piętrze budynku w Lewinie Brzeskim, przy ul. Moniuszki 31. Budynek, wzniesiono w 1977 roku, jako wielorodzinny, murowany, ze stropodachem płaskim krytym papą. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z ubikacją . Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 38,03 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależna jest piwnica o powierzchni 2,43 m2 oraz udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej – działki nr 719/17 a.m. 14 o powierzchni 0,0359 ha – w udziale wynoszącym 275/10000 części (grunt w użytkowaniu wieczystym). Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.W Dziale III księgi wieczystej ujawniono dożywotnią nieodpłatną służebność mieszkania.
położonej: 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 31/8,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00039755/1


Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł ( w tym wartość służebności dożywocia 23 000,00zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł.
Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lewin Brzeski , Opolskie

48 533 zł | 70,18 m2

  • cena: 48 533 zł
  • 692 za m2
Image things

Lewin Brzeski , Opolskie

35 250 zł | 38,30 m2

  • cena: 35 250 zł
  • 920 za m2