Konin, wielkopolskie

Dom | 144 750 zł | Dom | 182,21 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Stanisław Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2019 o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Ul. Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Trzebiatowskiego 2, 62-510 Konin-Laskówiec, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmujące działkę nr 528, o powierzchni 0,0508 ha i związanego z nim prawa własności budynku mieszkalnego, parterowego, częściowo podpiwniczonego z poddaszem użytkowym. Przy budynku wybudowany jest garaż. Brak elewacji i ocieplenia. Instalacje: wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania (piec węglowy), elektryczna. Powierzchnia użytkowa budynku-182,21m2.

Suma oszacowania wynosi 193 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I/O Centrum w Koninie 64 1020 2746 0000 3902 0019 8820 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Buk, wielkopolskie

750 380 zł | 1,00 m2

  • cena: 750 380 zł
  • 750 380 za m2
Image things

Opatówek, wielkopolskie

2 221 950 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 2 221 950 zł
  • 2 221 950 za m2
Image things

Gniezno, wielkopolskie

738 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 738 000 zł
  • 738 000 za m2