Dąbrowa, wielkopolskie

Dom | 466 600 zł | Dom | 177,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 1.06, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Rolna 28, 62-069 Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
- ogrodzoną działkę nr 312/3 o powierzchni 749 m kw, zagospodarowaną trawą i drzewami oraz krzewami ozdobnymi, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 177,00 m kw. oraz drewutnią o konstrukcji drewnianej na utwardzeniu z kostki betonowej o powierzchni 6,11 m kw. Ogród wyposażony został w instalację nawadniającą sterowaną elektrycznie. Dojście i dojazdy do budynku zostały utwardzone. Teren działki został uzbrojony w następujące sieci: elektryczną, wod.-kan., c.o. - piec gazowy, dwufunkcyjny, telefoniczną, gazową, alarmową.

Suma oszacowania wynosi 699 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 466 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 38102040270000170202903680.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mieszczącym się pod adresem: Kamiennogórska 26, Poznań, 60-179 Poznań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Opalenica, wielkopolskie

2 985 315 zł | 1 156,09 m2

  • cena: 2 985 315 zł
  • 2 582 za m2
Image things

Kalisz, wielkopolskie

626 250 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 626 250 zł
  • 626 250 za m2
Image things

Chodzież, wielkopolskie

389 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 389 000 zł
  • 389 000 za m2