Łagodzin, lubuskie

Dom | 80 250 zł | Dom | 180,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 8.07.2019r. o godz. 9.20 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się

pierwsza licytacja


nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka gruntu numer 6/7 o powierzchni 1371,00m2, położona w Łagodzinie przy ul.Parkowej 5, gmina Deszczno.
Działka gruntu 6/7 posiada kształt regularny, zawarty, przypominający prostokąt, od strony frontowej nie posiada ogrodzenia, od strony ogrodowej otoczona jest płotem z siatki stalowej.
Na w/w działce gruntu położony jest budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej, w zabudowie wolnostojącej z garażem, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 180,00m2 (budynek zdewastowany, ogólnodostępny, brak podstawowego wykończenia, brak części połaci dachowej)


Dla przedmiotowej nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 107.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80.250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 700,00zł dzień przed licytacją.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłacona na konto komornika w banku: PKO BP S.A. II O/Gorzów Wlkp. 26102019670000810200381350 dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Sulechów, lubuskie

244 000 zł | Dom | 230,34 m2

  • cena: 244 000 zł
  • 1 059 za m2
Image things

Zielona Góra, lubuskie

300 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 97,40 m2 | 2 piętro

  • cena: 300 000 zł
  • 3 080 za m2
Image things

Nowa Sól, lubuskie

99 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,35 m2 | 1 piętro

  • cena: 99 000 zł
  • 2 801 za m2