Rydzyna, Wielkopolskie

Mieszkanie | 60 615 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Przemysław Grzegrzółka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie z siedzibą przy Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Rzeczypospolitej 1/3, 64-130 Rydzyna, dla której SĄD REJONOWY LESZNO VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1L/00030182/8.

Suma oszacowania wynosi 80 820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 615,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 082,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 91102030880000870200056341.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać operat szacunkowy tej nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Piła , Wielkopolskie

47 704 zł | 19,22 m2

  • cena: 47 704 zł
  • 2 482 za m2
Image things

Chodzież , Wielkopolskie

115 000 zł | 146,00 m2

  • cena: 115 000 zł
  • 788 za m2
Image things

Kalisz , Wielkopolskie

95 250 zł | 2 pokoje | 46,49 m2 | 1 piętro

  • cena: 95 250 zł
  • 2 049 za m2