Szczecin, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 100 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 34,63 m2 | 6 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Plac Żołnierza 16, 70-551 , pokój 136, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika, położonego przy ul. Łabędzia 30/65, 71-453 Szczecin wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście pod numerem 467/95 (adres spółdzielni: ul.Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin).
Opis nieruchomości:
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 34,63 m2 położonego w Szczecinie przy ulicy Łabędziej nr 30/65 znajdujące się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Szczecinie, dla którego nie została urządzona księga wieczysta. Nieruchomość położona jest w budynku wielorodzinnym o charakterze mieszkalnym, 11 piętrowym zlokalizowanym przy ul. Łabędziej w szczecińskiej dzielnicy Osiedle Arkońskie. Budynek, w którym znajduje się przedmiot wyceny został oddany do użytku w 1999r. w technologii przemysłowej (płyta). Lokal mieszkalny położony jest na VI piętrze w budynku 11 piętrowym. Mieszkanie składa się z dwóch izb o powierzchni użytkowej 34,63 m2, mieszkalnej 21,80 m2. Powierzchnia pomieszczeń dość proporcjonalna i dość funkcjonalna. Łazienka z wc razem. Z jednego pomieszczenia można dostać się na balkon. Pomieszczenia przejściowe. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na jedną stronę świata tj. na stronę wschodnią.

Suma oszacowania wynosi 134 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 24 20300045 1110 0000 0410 8690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: Plac Żołnierza 16, 70-551 Szczecin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

218 700 zł | Mieszkanie | 58,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 218 700 zł
  • 3 771 za m2
Image things

Szczecin, Skolwin

188 250 zł | Mieszkanie | 85,65 m2

  • cena: 188 250 zł
  • 2 198 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

699 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 699 000 zł
  • 699 000 za m2