Warszawa, Wilanów

Mieszkanie | 492 675 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 84,50 m2 | 4 piętro

- 43 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa


Dariusz Dybcio


Kancelaria Komornicza, Puławska 12A, Warszawa, 02-566 Warszawa


tel. 226461526 / fax. 226461526


Sygnatura: Km 98/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie Dariusz Dybcio na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa, pokój 711, odbędzie się pierwsza licytacja:- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Al.Rzeczypospolitej 2/114, 02-972 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal o powierzchni 84,50 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i holu. Prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej, stanowiącej taras przyległy do lokalu o powierzchni 50,60 m2. Budynek oddany do użytku w 2008 roku.


Suma oszacowania wynosi 656 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 492 675,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 690,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51A, Warszawa, 00-873 Warszawa.Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika prowadzone przez ING Bank Śląski nr konta: 78 1050 1025 1000 0023 0298 3743 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Dariusz DybcioHistoryczne ceny

Image things

Warszawa, Białołęka

523 700 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 104,80 m2

  • cena: 523 700 zł
  • 4 997 za m2
Image things

Warszawa, Śródmieście

331 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,93 m2 | Parter

  • cena: 331 000 zł
  • 11 059 za m2
Image things

Warszawa, Wilanów

3 000 000 zł | 459,00 m2

  • cena: 3 000 000 zł
  • 6 536 za m2