Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie

Mieszkanie | 92 025 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,88 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


                                          OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                   nr KW XXXX/XXXXXXXX/X


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2019 r. o godz.13:00 w budynku  XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego  do dłużnika położonego: 86-050 Solec Kujawski, Żwirki i Wigury 2/30, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC o łącznej powierzchni użytkowej 37,99 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,89 m2.  
Suma oszacowania wynosi 122 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 270,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 38 2030 0045 1110 0000 0238 7270 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 18-06-2019 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W dniu 10-06-2019 r. można oglądać nieruchomość od godz 11:45 do godz. 12:00. W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości. 


                                                          


                                                                                                                         Komornik Sądowy


                                                                                                                            Daniel Woźny


Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

79 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 79 000 zł
  • 2 734 za m2
Image things

Lubień Kujawski, kujawsko-pomorskie

157 133 zł | Dom | 86,10 m2

  • cena: 157 133 zł
  • 1 825 za m2
Image things

Głogowo, kujawsko-pomorskie

27 626 zł | Dom | 45,23 m2

  • cena: 27 626 zł
  • 611 za m2