Kołobrzeg, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 58 650 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 52,21 m2 | 3 piętro

- 86 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu


Michał Burzyński


Kancelaria Komornicza, Łopuskiego 23, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg


tel. 883575883 / fax.


Sygnatura: Km 293/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Michał Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Jerzego 12/8, 78-100 Kołobrzeg, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 52,21 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc; do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy; lokal położony na 3 piętrze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego w zabudowie szeregowej, konstrukcji tradycyjnej murowanej, dach kryty papą; udział związany z własnością lokalu 113/10000 części;
W dziale III księgi wieczystej ujawniona jest nieodpłatna dożywotnia służebność osobista mieszkania polegająca na prawie wyłącznego korzystania z całego lokalu mieszkalnego.

Suma oszacowania wynosi 180 000,00zł, wartość służebności została oszacowana na kwotę 101.800,00 złotych, natomiast wartość szacunkowa lokalu z uwzględnieniem służebności wynosi 78.200,00 złotych. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania po odliczeniu wartości praw utrzymanych w mocy i wynosi 58.650,00zł.


Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 650,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 85 12406508 1111 0010 5765 3113.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.Komornik Sądowy


Michał BurzyńskiHistoryczne ceny

Image things

Barnim, zachodniopomorskie

72 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,96 m2 | 2 piętro

  • cena: 72 750 zł
  • 1 734 za m2
Image things

Przelewice, zachodniopomorskie

186 550 zł | 1,00 m2

  • cena: 186 550 zł
  • 186 550 za m2
Image things

Dobra, zachodniopomorskie

55 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 74,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 55 000 zł
  • 740 za m2