Bydgoszcz, Fordon

Mieszkanie | 179 625 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 69,60 m2 | 2 piętro

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

                                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                     nr KW XXXX/XXXXXXXX/X


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2019 r. o godz.11:30 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika , położonego: Bydgoszcz, ul. Skarżyńskiego 7/60, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.  Szacowany lokal znajduje się na II piętrze budynku i składa się z 3 pokoi, kuchni, 2 przedpokojów, łazienki oraz WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 63,36 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,24 m2.  
Suma oszacowania wynosi 239 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 950,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 38 2030 0045 1110 0000 0238 7270 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 11-06-2019 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W dniu 05-06-2019 r. można oglądać nieruchomość od godz 10:30 do godz. 10:45. W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.                                                                                                                         Komornik Sądowy


                                                                                                                            Daniel Woźny

Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

180 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 180 000 zł
  • 6 498 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

580 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 580 000 zł
  • 580 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

1 900 000 zł | 311,74 m2

  • cena: 1 900 000 zł
  • 6 095 za m2