Kądzielno, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 73 467 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 54,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu


Krzysztof Przybyłowicz


Kancelaria Komornicza, ul. ppor. E. Łopuskiego 27/1A, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg


tel. 943528129 / fax. 943520283


Sygnatura: Km 806/16OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 12-06-2019 o godz. 10:00w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, pokój 1,


odbędzie się druga licytacja nieruchomości


należącego/ej do dłużnika: 


położonego przy , Kądzielno 7, 78-100 Kołobrzeg


dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.Suma oszacowania wynosi 110 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 466,67 .


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Dodatkowe informacje nt. licytacji i przedmiotu licytacji można odnaleźć na stronie:

target=_blank>komornik.kolobrzeg.pl
Komornik SądowyKrzysztof PrzybyłowiczImage things

Szczecin, zachodniopomorskie

389 700 zł | 92,54 m2

  • cena: 389 700 zł
  • 4 211 za m2
Image things

Trzeszczyn, zachodniopomorskie

1 935 660 zł | 432,62 m2

  • cena: 1 935 660 zł
  • 4 474 za m2
Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

749 000 zł | 309,26 m2

  • cena: 749 000 zł
  • 2 422 za m2