Trójca, Dolnośląskie

Dom | 213 750 zł | 147,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu


Mirosław Wierzbicki


Kancelaria Komornicza, ul. Warszawska 8/2, 59-900 Zgorzelec, konto: 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521


tel. 757717257 / fax. 757750938


Sygnatura: KM 3059/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-07-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Trójca 26A, 59-900 Zgorzelec, dla której SĄD REJONOWY ZGORZELEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00021930/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 751 o nieregularnym kształcie i powierzchni 8.865 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji z zaawansowaniem budowy w 85,78%. Teren działki jest płaski, ogrodzony. Droga dojazdowa do działki znajduje się od wschodniej strony. Przez fragment północnej części działki przebiega naziemna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony o łącznej powierzchni 147 m2 pokryty blachodachówką. Nieczystości stałe odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Parter i piwnica zostały wykończone i możliwe do zamieszkania. W piwnicy znajdują się trzy pomieszczenia gospodarcze, korytarz oraz kotłownia z piecem węglowym. Parter budynku składa się z korytarza, łazienki z wc, kuchni oraz pokoju dziennego. Do zakończenia prac pozostało wykonanie elewacji, instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania na drugiej kondygnacji budynku. Na drugą kondygnację, na której brak jest ścian działowych wydzielających pomieszczenia prowadzi niezależne wejście schodami zewnętrznymi z tyłu budynku. We wschodniej części nieruchomości znajdują się trzy zbiorniki wodne o łącznej powierzchni ok. 3.000 m2. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.


Suma oszacowania wynosi 285 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mirosław WierzbickiImage things

Legnica , Dolnośląskie

60 000 zł | Kawalerka | 32,18 m2 | 3 piętro

  • cena: 60 000 zł
  • 1 865 za m2
Image things

Kamienna Góra , Dolnośląskie

550 000 zł | 140,43 m2

  • cena: 550 000 zł
  • 3 917 za m2
Image things

Zawidów , Dolnośląskie

69 000 zł | 2 pokoje | 58,87 m2 | 1 piętro

  • cena: 69 000 zł
  • 1 172 za m2