Niemcz, kujawsko-pomorskie

Dom | 463 500 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy


Kamila Glazik


Kancelaria Komornicza, Chrobrego 12, Bydgoszcz, 85-047 Bydgoszcz


tel. 515015415 / fax.


Sygnatura: Km 44/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kamila Glazik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny, Toruńska 64a, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Archimedesa 1, 86-022 Niemcz, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 618 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 463 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 38 1020 1462 0000 7802 0320 4930.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Kamila GlazikImage things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

95 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,76 m2 | 1 piętro

  • cena: 95 000 zł
  • 2 657 za m2
Image things

Świecie, kujawsko-pomorskie

575 000 zł | 424,64 m2

  • cena: 575 000 zł
  • 1 354 za m2
Image things

Kołuda Wielka, kujawsko-pomorskie

45 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 25,10 m2 | Parter

  • cena: 45 000 zł
  • 1 793 za m2