Gdynia, pomorskie

Obiekt | 195 000 zł | 98,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 195 000 zł
 • Miasto: Gdynia
 • Powierzchnia: 98,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 990 zł
 • Ulica: Komandorska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 19 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32051X75063445
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-17 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/282
/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, sala 226.
Przedmiot przetargu: nieruchomości położonej w Gdyni, przy ulicy Komandorskiej, woj. pomorskim, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki nr 331 o powierzchni 0,0079 ha usytuowanej w Gdyni KW XXXX/XXXXXXXX/X, prawa własności działki nr 334 o powierzchni 0,0112 ha usytuowanej w Gdyni KW
XXXX/XXXXXXXX/X wraz z prawem własności zabudowy (budynek usytuowany jest na dwóch ww. działkach).
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla działki nr 331 Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, w której to jako właściciel nieruchomości wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP S.A. jako użytkownik wieczysty. Dział III i IV wolny od wpisów.
W ww. Księdze Wieczystej ujawniony jest budynek kotłowni o powierzchni użytkowej 179 m2, przy sprzedaży nieruchomości zostanie wniesiony wniosek do Sądu Rejonowego w Gdyni o zmianę powierzchni budynku, zgodnie z powierzchnią znajdującą się w wypisie z rejestru budynków.
Dla działki nr 334 Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, w której to jako właściciel nieruchomości wpisany jest PKP S.A. W dziale I –SP ustanowione są służebność przejazdu i przechodu na rzecz działki
Dział III i IV wolny od wpisów.
Cena wywoławcza: 195.000,00 zł netto
Wadium:· 19.500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1000,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 19.500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305
Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/282/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 17.06.2019 r

Image things

Gdynia, pomorskie

1 086 739 zł | 319,60 m2

 • cena: 1 086 739 zł
 • 3 400 za m2
Image things

Gdynia, Orłowo

2 600 000 zł | 977,49 m2

 • cena: 2 600 000 zł
 • 2 660 za m2
Image things

Gdynia, Śródmieście

277 173 zł | Mieszkanie | 7 pokoi | 160,40 m2 | 1 piętro

 • cena: 277 173 zł
 • 1 728 za m2