Otmice, Opolskie

Mieszkanie | 59 000 zł | 2 pokoje | 53,00 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 59 000 zł
 • Miasto: Otmice
 • Powierzchnia: 53,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 113 zł
 • Ulica: Dworcowa 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 900 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32049X75058761
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-11 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania
1011/KNO/286/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13, pokój nr 342a.
Przedmiot przetargu:
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Otmicach przy ul. Dworcowej 4o powierzchni użytkowej 53,00 m² wraz z powierzchnią przynależną 26,87 m² oraz udziałem wynoszącym 2390/10000 w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 473/2 AM-2 o powierzchni 0,1906 ha, obręb 0061, OTMICE oraz udziałem wynoszącym 162/3366 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 473/12 AM-2 o powierzchni 0,4870 ha, obręb 0061, OTMICE wraz z prawem zabudowy

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości oznaczonej jako działka 473/2, Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00063094/2, w której jako właściciel wpisane są Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w udziale 4894/10000 Dla nieruchomości oznaczonej jako działka 473/12, Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00068662/0, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa - Starosta Strzelecki, jako organ reprezentujący Skarb Państwa, zaś Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna jako współużytkownik wieczysty w udziale 2592 /3366 do 27.10.2099r.
Cena wywoławcza: 59 000,00 zł netto
Wadium: 5 900,00 zł
Minimalne postąpienie 1 000,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wpłacenie wadium w wysokości 5 900,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr: 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869, PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Dworcowej 4 w Otmicach- nr postępowania 1011/KNO/286/2019”. Za datę
uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 11.06.2019 r

Image things

Woskowice Małe , Opolskie

13 680 zł | Kawalerka | 42,70 m2 | Parter

 • cena: 13 680 zł
 • 320 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Opolskie

48 750 zł | Kawalerka | 37,22 m2 | 4 piętro

 • cena: 48 750 zł
 • 1 310 za m2
Image things

Raszowa , Opolskie

1 709 000 zł | 1 744,95 m2

 • cena: 1 709 000 zł
 • 979 za m2