Otmice, Opolskie

Mieszkanie | 64 000 zł | 2 pokoje | 53,18 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 64 000 zł
 • Miasto: Otmice
 • Powierzchnia: 53,18 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 203 zł
 • Ulica: Dworcowa 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 400 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32048X75056419
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-11 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania
1011/KNO/287/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13, pokój nr 342a.
Przedmiot przetargu:
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Otmicach przy ul. Dworcowej 4 o powierzchni użytkowej 53,18 m² wraz z powierzchnią przynależną 30,47 m² oraz udziałem wynoszącym 2504/10000 w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 473/2 AM-2 o powierzchni 0,1906 ha, obręb 0061, OTMICE oraz udziałem wynoszącym 162/3366 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 473/12
AM-2 o powierzchni 0,4870 ha, obręb 0061, OTMICE wraz z prawem zabudowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości oznaczonej jako działka 473/2, Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00063094/2, w której jako właściciel wpisane są Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w udziale 4894/10000
Dla nieruchomości oznaczonej jako działka 473/12, Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00068662/0, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa - Starosta Strzelecki, jako organ reprezentujący Skarb Państwa, zaś Polskie Koleje
Państwowe Spółka Akcyjna jako współużytkownik wieczysty w udziale 2592 /3366 do 27.10.2099r.
Cena wywoławcza: 64 000,00 zł netto
Wadium: 6 400,00 zł
Minimalne postąpienie 1 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wpłacenie wadium w wysokości 6 400,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr:23 1020 1026 0000 1702 0348 5869, PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Dworcowej 4 w Otmicach- nr postępowania 1011/KNO/287/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 11.06.2019 r.

Image things

Nysa , Opolskie

65 000 zł | 24,40 m2

 • cena: 65 000 zł
 • 2 664 za m2
Image things

Opole , Opolskie

200 250 zł | 2 pokoje | 54,49 m2 | 2 piętro

 • cena: 200 250 zł
 • 3 675 za m2
Image things

Przechód , Opolskie

55 333 zł | 110,00 m2

 • cena: 55 333 zł
 • 503 za m2