Błotnica Strzelecka, Opolskie

Mieszkanie | 37 000 zł | 2 pokoje | 49,50 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 37 000 zł
 • Miasto: Błotnica Strzelecka
 • Powierzchnia: 49,50 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 747 zł
 • Ulica: Dworcowa 22
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 700 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32047X75054077
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-11 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania
1011/KNO/288/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13, pokój nr 342a.

Przedmiot przetargu:
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej 22 o powierzchni użytkowej 49,5 m² wraz z powierzchnią przynależną 13,20 m2 oraz udziałem wynoszącym 1707/10000 w gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 486/2 AM4, obręb 0005, Błotnica Strzelecka o powierzchni 0,1301 ha oraz w częściach wspólnych budynków

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla działki nr 486/2 Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1S/00068046/6, w której POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA wpisana jest jako współwłaściciel w udziale 8337/10000
Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów( Dz.U. 2018, poz. 1716), nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i obecnie Polskie
Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie jest współwłaścicielem gruntu zabudowanego oznaczonego jako działka nr 486/2, am.4, P= 0,1301ha, obręb: 0005, Błotnica Strzelecka. W dziale III KW znajduje się wpis o roszczenie na udziale nr 2 o opłatę przekształceniową w wysokości określonej w zaświadczeniu stanowiącym podstawę wpisu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Strzeleckiego, do której ponoszenia zobowiązany jest
każdoczesny właściciel nieruchomości
Cena wywoławcza: 37 000,00 zł netto
Wadium: 3 700,00 zł
Minimalne postąpienie 500,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wpłacenie wadium w wysokości 3 700,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr: 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869, PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Dworcowej 22 w Błotnicy Strzeleckiej- nr postępowania 1011/KNO/288/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 11.06.2019 r

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

59 500 zł | Kawalerka | 45,27 m2

 • cena: 59 500 zł
 • 1 314 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

45 333 zł | Kawalerka | 35,29 m2 | 2 piętro

 • cena: 45 333 zł
 • 1 285 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

114 000 zł | 3 pokoje | 77,05 m2

 • cena: 114 000 zł
 • 1 480 za m2