Bardo, dolnośląskie

Obiekt | 21 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 21 500 zł
 • Miasto: Bardo
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 21 500 zł
 • Ulica: Fabryczna 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 150 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32045X75049393
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-07 - Co to znaczy?

Opis

Rokowania na zbycie nieruchomości - nr postępowania 1011/KNO/291/2019.
Rokowania prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Rokowania odbędą się w dniu 07.06.2019r. w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13 – pokój 342.
Część jawna zostanie przeprowadzona o godz. 10.00, część ustna zostanie przeprowadzona w tym samym dniu w odstępach nie dłuższych niż 10 minut począwszy od godziny 10.10.
Przedmiotem rokowań jest zbycie nieruchomości położonej w Bardzie przy ul. Fabrycznej 1, woj. dolnośląskie na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 252/22 o powierzchni 0,0665 ha, obręb 022401_4.0005, Bardo wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.
Dla nieruchomości gruntowej w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X, w której, jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik wieczysty działki gruntu do dnia 05 grudnia 2089 roku. Przeprowadzone w dniach 17.09.2018r., 26.10.2018r., 17.12.2018r. i 29.03.2019r. przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym. Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja do rokowań stanowiąca załącznik nr 5 do
Regulaminu.
Cena minimalna: 21 500,00 zł netto
Wysokość zaliczki : 2 150,00 zł

Image things

Sobin, dolnośląskie

479 333 zł | Dom | 152,60 m2

 • cena: 479 333 zł
 • 3 141 za m2
Image things

Lubnów, dolnośląskie

450 000 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 450 000 zł
 • 450 000 za m2
Image things

Dzikowiec, dolnośląskie

30 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 34,56 m2 | Parter

 • cena: 30 600 zł
 • 885 za m2