Strzeniówka, Jastrzębia Góra

Obiekt | 355 600 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 355 600 zł
 • Miasto: Strzeniówka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 355 600 zł
 • Ulica: Topolowa 13
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 35 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32039X75035341
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-10 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 789/18), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej pozostałościami budynków gospodarczych składającej się z działki numer 83 obręb 13 położonej przy ul. Topolowej 13 w Strzeniówce, gmina Nadarzyn, województwo mazowieckie, o powierzchni 2.341 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta numer XXXX/XXXXXXXX/X za cenę nie niższą niż 355.600,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset i 00/100 złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 35.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 10 czerwca 2019 roku osobiście lub w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Gładkiego ul. Nałęczowska 60 lok. 23, 02-922 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

Image things

Reda, pomorskie

287 333 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 287 333 zł
 • 287 333 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

80 000 zł | Mieszkanie | 28,31 m2

 • cena: 80 000 zł
 • 2 826 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

520 500 zł | Dom | 143,00 m2

 • cena: 520 500 zł
 • 3 640 za m2