Legnica, dolnośląskie

Lokal użytkowy | 50 000 zł | 49,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 50 000 zł
 • Miasto: Legnica
 • Powierzchnia: 49,60 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 008 zł
 • Ulica: Wrocławska 227
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 32006X74958055
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-04 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 07.06.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 227.
lokal użytkowy
nr 1 A, pow.
49,60 m2
na
parterze

Przetarg odbędzie się 07.06.2019 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318
Lokal udostępniony będzie do oglądania 15.05.2019 w godzinach od 13.00 do 14.00.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł do 04.06.2019 r. na konto Urzędu MiastaLegnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.7672-12-303, pokój 312 III p., oraz warunków przetargu 7672-12-310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Image things

Legnica, dolnośląskie

99 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,40 m2 | Parter

 • cena: 99 000 zł
 • 3 613 za m2
Image things

Legnica, dolnośląskie

50 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,35 m2 | 2 piętro

 • cena: 50 000 zł
 • 1 764 za m2
Image things

Legnica, Fabryczna

40 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,56 m2 | 4 piętro

 • cena: 40 000 zł
 • 1 506 za m2