Legnica, dolnośląskie

Lokal użytkowy | 50 000 zł | 20,41 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 50 000 zł
 • Miasto: Legnica
 • Powierzchnia: 20,41 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 2 450 zł
 • Ulica: Czarnieckiego 31
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 32005X74955713
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-06 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 31

lokal użytkowy nr 1A
pow.20,41 m2 na parterze

Przetarg odbędzie się 11.06.2019 r. o godz.12.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 , sala 318.
Lokal udostępniony będzie do oglądania 20.05. 2019 r. w godzinach od 13.00 do 14.00 Zainteresowani winni wpłacić wadium do 06.06.2019 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu
z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowych informacji
na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.7672-12-303, pokój 312 II p., oraz warunków przetargu 7672-12-310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Image things

Legnica, dolnośląskie

140 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 73,27 m2 | 2 piętro

 • cena: 140 000 zł
 • 1 911 za m2
Image things

Legnica, dolnośląskie

80 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,50 m2 | Parter

 • cena: 80 000 zł
 • 2 909 za m2
Image things

Legnica, dolnośląskie

120 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,90 m2 | 1 piętro

 • cena: 120 000 zł
 • 3 540 za m2